Ipeľ - Trade s.r.o.

Ipeľ je tretia najdlhšia rieka Slovenska a ľavostranný prítok Dunaja. Pramení vo Veporských vrchoch, neďaleko Lomu nad Rimavicou, spočiatku tečie na juh, pri Veľkej nad Ipľom dosahuje slovensko-maďarské hranice, za Kováčovcami sa točí na západ, preteká popri Balážskych Ďarmotách a Šahách, pri Kubáňove sa zase točí na juh a pri Chľabe ústi do Dunaja.
Celková dĺžka rieky je 232,5 km, z toho 140 km tvorí hranicu s Maďarskom. Celkový spád je 596 m. Prietok vody je nestály, priemerný prietok v ústí je 21 m³/s. Plocha povodia je 5 151 km².
Uvedené strohé geografické údaje neobsahujú informácie o jedinečnom fenoméne - víne aj napriek tomu že, po väčšine svojho toku je Ipeľ sprevádzaný malebnými vinicami Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti. Je to rozmanitá vinohradnícka oblasť, ktorá sa tiahne od Hontu až po Gemer. Aj keď v súčasnosti nepatrí medzi naše kľúčové oblasti produkcie vína, má vynikajúce pestovateľské podmienky a má veľkú perspektívu. Celková plocha registrovaných vinohradov dosahuje 2 502 ha.
Prvá písomná zmienka o vinohradníctve v tejto oblasti pochádza z roku 1135, kedy kráľ Belo II. daroval dve vinice benediktínskemu kláštoru v Bzovíku.Pôdne podmienky sú určované geologickým prevažne vulkanickým substrátom (andezity), na ktorom sa vytvorili úrodné andozeme. Pôdnym druhom sú ílovitohlinité až hlinité, čiže stredne ťažké pôdy. Zvýšený tepelný tok v tejto oblasti je ovplyvnený výskytom ložísk hnedého uhlia (okolie Veľkého Krtíša). Podnebie sa vyznačuje miernymi teplotami a relatívne nízkym ročným úhrnom zrážok.
Najkvalitnejšie vinohradnícke plochy sa nachádzajú na južných svahoch Krupinskej planiny a v Ipeľskej kotline. Vynikajúce vína, najmä z okolia Veľkého Krtíša, pochádzajú z odrôd: Tramín červený, Rizling rýnsky, Frankovka, Cabernet sauvignon, Svätovavrinecké, Veltlínske zelené.Firma Ipeľ-Trade s.r.o. chce tieto vína dostať do povedomia milovníkov vína nie len v blízkom okolí, zároveň priniesť na tunajší trh kvalitné vína najmä z Moravy.© 2010, ® Ipeľ Trade s.r.o., ® Graphics Design by BisArt s.r.o.